BAKTERİLERDE TRANSDÜKSİYON VE TRANSFORMASYON Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat