DİNİN GÜNEŞİ LAKAPLI ALİM ŞEMS-İ TEBRİZİ MAKA Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat