DNA POLİMERAZ ENZİMİMSİN ŞİİRİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat