DOĞAL DENGENİN BOZULMASININ NEDENLERİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat