FELSEFENİN DEHASI İBNİ SİNA MAKALESİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat