HÜCRE BÖLÜNMELERİ ÜZERİNE MAKALESİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat