HÜCRE BÖLÜNMESİ SAFHALARI Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat