İNSANLAR 15 MİLYAR YAŞINDA MAKALESİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat