İSTANBULUN FETHİ MAKALESİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat