LÜTFİ ŞAHİN Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat
EtiketŞu anda LÜTFİ ŞAHİN konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 233 içerik bulunuyor.
ATP molekülünün açılmış şekli adenozin trifosfat şeklindedir. Bunun anlamı bir adenin molekülüne 3 tane fosfat molekülünün bağlanması sonucu oluşan bileşiktir.

Canlılar enerjilerini sağlarken kimyasal bağların bozunmasından açığa çıkan enerji paketlerinden sağlarlar. Adenozin trifosfat canlıların enerji ihtiyacını sağlaması bakımından önemlidir. Enerji sağlanırken trifosfat denilen yapıdaki 3 tane fosfattan birisi indirgenir ve bu sırada açığa çıkan enerji kullanılır.

Enerji depo edileceğinde adenozin difosfatlara bir tane daha fosfat eklenerek adenozin trifosfat haline getirilir ve enerji kullanımına hazır hale getirilmiş olur.

ATP molekülü canlılığın olmazsa olmaz molekülüdür. Enerji isteyen tüm reaksiyonlarda ihtiyaç duyulan bir moleküldür.

LÜTFİ ŞAHİN

Adrenalin böbreküstü bezleri tarafından salgılanan bir hormondur. Böbrek üstü bezlerinin korteks kısmından salgılanır.

Adrenalin hormonu bir korku, endişe anında kalbe güç vererek daha kuvvetli çalışmasını sağlar. Kalp daha fazla kan pompalar.

Kalp krizlerinin bir kısmı koku ve endişenme sonucu olmaktadır. Bunun nedeni ise kalbin daha hızlı çalışmaya başlamasıdır.
LÜTFİ ŞAHİN

06/07/2014 4:50
Aerobik solunum hücrelerde solunum esnasında moleküler düzeyde oksijenin kullanılması anlamına gelmektedir. Aerobik solunum sonucunda canlının dışarıdan aldığı oksijen solunumda kullanılmaktadır.

Canlıların büyük bölümü aerobik solunum yapmaktadırlar. Çok hücreli canlıların neredeyse tamamı ve ilkel tek hücreli canlılarında büyük kısmı aerobik solunum ile oksijeni kullanmaktadırlar.
LÜTFİ ŞAHİN

18/06/2013 8:13
Boşuna elektrik harcamak zarardır
Tasarruf etmek her zaman yararlıdır
Tüm insanlık için bu büyük kardır
Akıllı olan için tasarruf anlamlıdır


Taksilerimizi her zaman kullanmayalım
Toplu taşıma için bilet alalım
Benzini boşa harcamayalım
Tasarrufu elden bırakmayalım


Akan çeşmeleri kapatalım
Suyu tasarruflu kullanalım
Yaşamı zora sokmayalım
Çocuklarımızı sudan mahrum bırakmayalım


Her şeyde tasarruflu olmalıyız
Ailemize böylece katkı sağlamalıyız
Çocuklarımıza imkansızlık bırakmamalıyız
Tasarruflu olmayı hep amaçlamalıyız.

LÜTFİ ŞAHİN

Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.

Aminositler asidik, bazik ya da basit gibi formlarda olabilirler ve buna göre adlandırılırlar. Aminoaitler olmadan proteinler olmazdı ve proteinler olmadan da canlılık olmazdı dersk yanlış söylemiş olmayız.

Saçlardan tutunda tırnaklara varıncaya kadar, hücre yapısından tutunda metabolizmanın düzenlenmesine varıncaya kadar bir çok yerde görev yaparlar.

Tabiatta bir çok aminoasit bulunsa da insan vücudunda 20 tip amino asit yer almaktadır. Bu aminoasitlerin farklı dizilişler göstermeleri neticesinde farklı proteinler meydana gelmektedir.
LÜTFİ ŞAHİN

Sayfaya Git: [1/47] 1 2 3 4 5 Sonraki