STREPTOCOCCUS TİPİ BAKTERİLER Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat
EtiketŞu anda STREPTOCOCCUS TİPİ BAKTERİLER konusu ile ilgili sayfalara bakmaktasınız.
Bu konuyla ilgili toplam 1 içerik bulunuyor.
İnsanların bilimle uğraşmaları için bir çok etken doğrudan yada dolaylı yönden etken olmuştur. Şartların güçlüğü bu tüm etkenlerin başını oluşturmuştur. Ancak tahmini ifade ile insanlar ilk etapta bilim ile uğraşırken bunu sadece kitaplarda kalsın diye yapıyorlardı.

Zaman döngüsü düşünüldüğü zaman, ilk çağlarda insanların fabrikasyona dökecekleri bir teknik verileri ve bilgi modellemeleri yoktu. Olaylar hakkında yapmış oldukları farazi tahminler kitaplarda ve el yazması eserlerde yerlerini almış ve üretimden uzak bilim modellemesi, bu günün ilköğretim okullarında okutulan kitaplar faraziyesini aşmamıştır.

İfadeler çerçevesinde ele alındığında, bilimin temellerinin oturmaya başlandığı ve otomasyon sistemlerinin de devreye girdiği dönem olarak 19. yy'i verebiliriz. Bilimin bölümler içerisinde ele alındığı bu dönem, zorlukların kolaylığa dönüştürülmeye başlandığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır... Bilim; fizik, kimya, biyoloji, astronomi v.b. şekillerde karşılık bulmaya başlanmış ve ifadeler insanlığı bilimsel verileri somut üretim yapmaya götürmüştür.

Bu bilim dalları ise kendi içerisinde binlerce alt kategoriye ayrılmış ve buda insanların daha verimli uğraş modellemeleri yaparak merak ifadelerini insanlığın hizmetine adamalarına neden olmuştur. Sadece biyoloji bilimi bile kendi içerisinde onlarca alt bölüme ayrılmış ve buda bu bilim dallarında genelden çok özele doğru olan ihtisaslaşmayı beraberinde getirmiştir.

Biyolojinin tıp ile beraber değerlendirmeye tabi tutulduğu alt dallarından birisini de mikrobiyoloji adı verilen ve prokaryot hücre modellerini oluşturan canlılar ile uğraşan bilim dalı oluşturmaktadır. Binlerce bakteri, virüs, mantar, parazit v.b. Bu canlı tipleri, biyolojinin bu alt dalında sistematiksel ve veriler çerçevesinde karşılığını bulmuş ve biyokimyaya, farmakolojiye v.b. bilim dallarına hem veri vermiş ve hemde bu bilim dallarından veri almıştır.

Mikrobiyolojinin uğraştığı bakteri gruplarından örnekler vermek gerekirse; en güzel örneği zincir şeklinde sıralanan ve şekilleri yuvarlak olan bakterilerin oluşturduğu streptococcus cinsi bakterileri verebiliriz.

Syreptococcus tipi bakteriler, hücre duvarlarındaki karbonhidratlardaki değişikliklere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve Lancefield sınıflandırması adı ile anılan sınıflandırma verisi oluşmuştur. Bu sınıflandırma ifadesinde streptococcus tipi bakteriler 21 gruba ayrılmışlardır.

Bütün streptococcus tipi bakterilerde katalaz negatiftir. Sporsuz olup gram(+) koklardır. Streptococcus tipi bakteriler değişik hastalıklara neden olurlar. Bunlardan bazıları şunlardır; kızıl,streptokokal farenjit, impetigo, fronküloz, sellülit, erizipel, romatizmal ateş, akut glomerüler nefrit, endokardit grup A streptokokların neden olduğu hastalıklardır; erken başlangıçlı neonatal sepsis, geç başlangıçlı neonatal sepsis B grubu streptokokların neden oldukları hastalıklar içerisinde ele alınabilir.

Ancak streptococcus tipi bakterilerin anlatımı bu kadar basit olmayıp neredeyse kendileri ayrı bir alt bölüm oluşturmayı gerektirecek kadar geniş bir bilgi birikimini ifade etmektedir.


LÜTFİ ŞAHİN