ÜNSÜZ YUMUŞAMASININ OLMADIĞI DURUMLAR NELERDİ Yazıları - Lütfi Şahin ve Edebiyat