BİYOLOJİ SORULARI Kategorisi - Sayfa 2 - Lütfi Şahin ve Edebiyat
KategoriŞu anda BİYOLOJİ SORULARI kategorisine ait sayfalara bakmaktasınız.
Bu kategoride toplam 31 içerik bulunuyor.
Adrenalin böbreküstü bezleri tarafından salgılanan bir hormondur. Böbrek üstü bezlerinin korteks kısmından salgılanır.

Adrenalin hormonu bir korku, endişe anında kalbe güç vererek daha kuvvetli çalışmasını sağlar. Kalp daha fazla kan pompalar.

Kalp krizlerinin bir kısmı koku ve endişenme sonucu olmaktadır. Bunun nedeni ise kalbin daha hızlı çalışmaya başlamasıdır.
LÜTFİ ŞAHİN

06/07/2014 4:50
Aerobik solunum hücrelerde solunum esnasında moleküler düzeyde oksijenin kullanılması anlamına gelmektedir. Aerobik solunum sonucunda canlının dışarıdan aldığı oksijen solunumda kullanılmaktadır.

Canlıların büyük bölümü aerobik solunum yapmaktadırlar. Çok hücreli canlıların neredeyse tamamı ve ilkel tek hücreli canlılarında büyük kısmı aerobik solunum ile oksijeni kullanmaktadırlar.
LÜTFİ ŞAHİN

Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.

Aminositler asidik, bazik ya da basit gibi formlarda olabilirler ve buna göre adlandırılırlar. Aminoaitler olmadan proteinler olmazdı ve proteinler olmadan da canlılık olmazdı dersk yanlış söylemiş olmayız.

Saçlardan tutunda tırnaklara varıncaya kadar, hücre yapısından tutunda metabolizmanın düzenlenmesine varıncaya kadar bir çok yerde görev yaparlar.

Tabiatta bir çok aminoasit bulunsa da insan vücudunda 20 tip amino asit yer almaktadır. Bu aminoasitlerin farklı dizilişler göstermeleri neticesinde farklı proteinler meydana gelmektedir.
LÜTFİ ŞAHİN

-Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selülozdan yapılmış hücre çeperi bulunmaktadır. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

-Hayvan hücrelerinde lizozom ve sentrozom bulunur, bitki hücrelerinde ise bu organeller bulunmaz.

-Bitki hücreleri inorganik maddelerden organik maddeler üretirler, yani otorofturlar. Hayvan hücreleri ise besinlerini dışarıdan alırlar, yani heterotrofturlar.

-Bitki hücrelerindeki kofullar büyüktür, hayvan hücrelerindeki kofullar ise küçüktür.

-Bitki hücrelerinde çeper bulunduğundan dolayı endositoz yapamaz, hayvan hücreleri ise endositoz yapabilir.

-Bitki hücreleri çeperli olduğundan hücre bölünmesi sırasında ara çeper yaparak bölünür, hayvan hücreleri ise boğumlanır.

-Bitki hücrelerinde depo karbonhidratı nişasta iken hayvan hücrelerinde depo karbonhidratı glikojendir.

(LÜTFİ ŞAHİN)

Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşen olayları şu şekilde sıralayabiliriz:
-ATP sentezi
-Protein sentezi
-Yağ sentezi
-Aktif taşıma
-Osmoz-Diyaliz
-Difüzyon
-Ekzositoz
-Plazmoliz
-Deplazmoliz
-Turgor
-DNA eşlenmesi
-Mitokondrinin kendini eşlemesi
-Depo karbonhidrat sentezi (Bitkilerde nişasta, hayvanlarda glukojen)
-Polimerlerin hidrolizi
-RNA sentezi
(LÜTFİ ŞAHİN)

Sayfaya Git: [2/7] Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki