KİŞİSEL GELİŞİM MAKALELERİ Kategorisi - Sayfa 3 - Lütfi Şahin ve Edebiyat
KategoriŞu anda KİŞİSEL GELİŞİM MAKALELERİ kategorisine ait sayfalara bakmaktasınız.
Bu kategoride toplam 11 içerik bulunuyor.
" Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi , olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..." (Kanuni Sultan Süleyman)
Kanuni'nin yukarıda söylemiş olduğu söz ile halk için önemli olan şeyin yönetim kademesinde bulunmak olduğu, ancak sağlığın daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Ama hem Kanuni hem de Osmanlı'nın diğer padişahları halkın içerisinden insanlara da yönetim kademelerinden payeler vermiştir.
Halkın hem sağlığı hem de yaşam standartları düşünülürken ast olan ifade biçimi ise şekil kazanmış ve bu ifade ise "adalet" olarak adlandırılmıştır.
Adaletin sağlanması ise kan bağı bulunmayan bireylerin yönetime sahip olmaları ile gerçekleştirilecektir. Bunu düşünen Osmanlı, devşirme sistemi denilen güzel bir sistemi bünyesine yerleştirmiştir.
Devşirme sistemi sadece Osmanlı'ya ait olmayıp daha önceki Türk ve Müslüman devletleri de bu sistemi kullanmışlardır. Bu sistem Osmanlı içerisinde ilk defa 1. Murat tarafından uygulanmaya başlanmış ve 17. Yüzyıla kadar sürmüştür.
Devşirme sistemi daha önceleri Abbasiler, Gazneliler ve Samanoğulları tarafından uygulanmıştır. Osmanlı ise daha gelişmiş tarzda uygulamıştır.
Osmanlı kendi sınırları içerisinde bulunan Sırplardan, Ermenilerden, Bosnalılardan, Macarlardan, Arnavutlardan ve Bulgarlardan seçilen küçük çocuklardan devşirme yöntemiyle çocuklar seçiyordu. Bu seçim için görevlendirilmiş memurlar, sadrazam, kadı ve sipahi görevi üstlenmişlerdi.
Son derece dikkatli bir şekilde çocuklar seçilmekteydi. Çocukların aileleri ve soyları kaydedilmekteydi. Bütün aileler çocuklarını devşirme olarak vermek istediklerinden dolayı bu iş ciddi tutuluyor ve görevliler dikkat ediyorlardı. Her kırk aileden bir çocuk seçiliyor, tek çocuklu ailelerden çocuk seçilmiyordu.
Bosnalılar sonradan Müslüman olmuşlar, Müslüman oldukları için devşirme alınmamaya başlanmıştır. Bosnalılar padişaha rica etmişler ve padişahın emri ile yeniden onlardan devşirme alınmaya başlanmıştır. Devşirme çocuklar hiçbir zaman köle muamelesi görmemiş, aksine devletin üst kademelerine getirilmişlerdir. Çok iyi bir şekilde yetiştirilmişlerdir. Kendi aileleri zaten soy kütüklerinde yer etmiştir, eğer köle gibi görülselerdi kütükler örtbas edilirdi. Aileler çocuklarını devşirme vermek için adeta birbirleriyle yarışmışlardır.
Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Gedik Ahmet Paşa birer devşirme olup ülkenin yönetiminde görev almışlardır. Osmanlı içerisinde önemli yerlere getirilmişler ve insanlara hizmeti görev bilmişlerdir.
Devşirme alınan çocuklar bir süre Müslüman- Türk ailelerinin yanında örf ve adetleri öğreniyorlardı. Bu çocuklardan bazıları yeniçeri ocağına veriliyordu. Zeki ve becerikli olan çocuklar ise "Enderun Mektebi" adı verilen okula gönderiliyordu.
Odalardan oluşan bu mektepte tüm odaları geçemeyenler değişik görevlere veriliyordu. Tüm odaları geçenler ise üst seviyelerde yönetime geçiyorlardı.
Büyük bir medeniyet olan Osmanlı, insanlara hizmeti gaye edinmiş insanları oluşturmaya çalışmıştır. Osmanlı'daki gibi bir devşirme olayını gelişmiş ülkeler yapmaya çalışmaktadır. Değişik ülkeler zeki olan insanları ülkelerine davet etmekte ve onlara burs sağlamaktadır.
Medeniyetler zekaya dayanmakta, ancak zekadan daha çok tere dayanmaktadır. Akıtılan terin gayesi insana hizmet ise güzeldir. Mutlu olan bir insanlık, sizi de mutlu edecektir...

LÜTFİ ŞAHİN

Sayfaya Git: [3/3] Önceki 1 2 3