KATILDIĞI SAVAŞLARDA HİÇ YENİLGİYE UĞRAMAMIŞ BİR SULTAN: 1. MURAT - Lütfi Şahin ve Edebiyat
Bey ünvanı ile anılan Osmanlı Padişahlarının ilk defa sultan ünvanı ile anılmasını sağlamış olan Osmanlı Padişahı: 1. Murat.
Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun olan 1. Murat, babasından 95 bin 〖km〗^2 olarak aldığı toprakları oğlu Yıldırım'a 500 bin 〖km〗^2 olarak bırakmıştır.
Yaşamı boyunca yaklaşık 37 sefere katılmış ve hiç birisinde yenilgiye uğramamış olan bu büyük sultan 29 haziran 1326 tarihinde Bursa'da Dünya'ya gelmiştir.
Az ve güzel konuşan, uzun boylu ve dişleri seyrek olan bir sultandı.
1362 tarihinde Rumeli'de bir seferde iken babası Orhan Gazi'nin vefat etmesi üzerine Bursa Ahileri kendisini davet ederler. Osmanlı'ya bey olan 1. Murat'ı bir çok mesele beklemektedir.
Orhan Gazi'nin ölümünü fırsat bilen Bizanslılar saldırıp Çorlu, Burgaz ve Malkara'yı geri almışlardır. Ankara Ahileri'de Osmanlı'yı tanımamaya başlamışlardır. Bu arada büyük şehzade İbrahim ve küçük şehzade Halil'de ayaklanmıştır.
1. Murat tüm bu sorunları yaklaşık bir yılda çözmüştür. Önce Ankara'ya sefer düzenleyen Sultan, burayı tekrar zapt etmiştir. Daha sonra Karamanoğulları üzerine sefer düzenlemiştir. Karamanoğlu Bey'i çok dil dökmüşse de seferinden vazgeçmemiştir. Şehzade İbrahim'i ve Halil'i yakalatıp boğdurtmuştur.
Osmanlı içerisinde önemli görevler hep sülaleden kişilere veriliyordu. Ama iki şehzadenin boğdurulması ve onların çocuklarının da küçük olması nedeniyle aile dışından olan Lala Şahin Paşa'yı beylerbeyi ünvanıyla ordu komutanı olarak, Kara Halil Hayreddini'de kadı- asker olara atamıştır.
1361 tarihinde Bizanslılar'dan Lüleburgaz ve Çorlu'yu geri almıştır. Edirne üzerine sefer düzenleyen 1. Murat burayı da fethetmiştir.
Edirne'nin, Osmanlı'nın ikinci başkenti olarak ele alınmasını istemiştir.
İlk defa Avrupalılar Osmanlı üzerine haçlı seferlerini düzenlemişlerdir, ancak bütün savaşlarda yenilmişlerdir. Çok akıllı bir sultan olan 1. Murat, her yaptığı savaşı kazanmıştır.
1. Murat'a sultan manasına gelen hüdavendigar lakabı verilmiştir.
1. Murat zamanına kadar var olan "devlet sultanın ve sülalesinin ortak malıdır" anlayışı yerini "devlet sultanın ve oğullarının ortak malıdır" anlayışına bırakmıştır.
1. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş, vezirlerin sayısı artırılmış ve ilk defa defterdarlık kurulmuştur. Aynı zamanda o zamanın en kuvvetli askeri birliği olan yeniçeri ocağını kurmuştur.

1. MURAT'IN AİLESİ
Eşleri
1-Gülçiçek Hatun-Yıldırım Bayezid''ın ve Yahşi Bey''in annesi.
2-Marya Thamara Hatun - Bulgar Kralı''nın kızı.
3-Paşa Melek Hatun - Kızıl Murad Bey''in kızı.
4- Fûl-Dâne Hâtûn - Candaroğulları''ndan bir beyin kızı.
5- Fûl-Dâne Hâtûn - Bulgar Beyi''nin kızı.
Erkek çocukları
1-Yıldırım Bayezid
2-Yahşi Bey
3-Yakup Çelebi
4-Savcı Bey
5-Şehzade İbrahim
Kız çocukları
1-Nefise Hatun
2- Sultan Hatun

ŞEHİT EDİLMESİ
Bu büyük sultan 28 haziran 1389 tarihinde yaptığı 1. Kosova Savaşı'nda düşmanları bozguna uğratmış, ancak savaşın sonunda bir Sırplı olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

KAYNAKLAR:
1-http://tr.wikipedia.org/wiki/I._MuratLÜTFİ ŞAHİN

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu